تامین کنندگان عمده صنعت IT   و ICT

  • کامپیوترهای شخصی و همراه
  • دیتا سنتر، کامپیوترهای سرور وایستگاه کاری
  • کلیه تجهیزات و ملزومات انواع شبکه های مخابراتی
  • انواع ماشین های اداری
  • دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در صنعت IT و ICT
  • تجهیزات و ملزومات جانبی