پزشکی، دندانپزشکی و تجهیزات بیمارستانی

 لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد در راستای توسعه بهداشت و درمان و گسترش آن به نقاط دور افتاده کشور، جهت خرید مدرن ترین و پیشرفته ترین مدل های تجهیزات زیر برای پزشکان، کلینیکها و دی کلینیکها، بیمارستانها و موسسات پزشکی تسهيلات ارائه می نماید:

  • انواع تجهیزات بیمارستانی و اتاق عمل
  • دستگاههای تصویربرداری پزشکی
  • انواع لیزرهای پزشکی
  • انواع تجهیزات پزشکی هسته ای
  • رادیوتراپی
  • دندانپزشکی
  • چشم پزشکی
  • آزمایشگاهی و ...